cart.general.title

Sách & Tạp Chí


Mô tả danh mục

Sách và tạp chí là những tài liệu in được thiết kế để truyền đạt thông tin và cung cấp giải trí.

Sách thường dài hơn tạp chí và thường được viết bởi một tác giả. Chúng có thể là hư cấu hoặc phi hư cấu, và chúng có thể bao gồm nhiều chủ đề bao gồm lịch sử, khoa học, chính trị và văn học.

Mặt khác, tạp chí thường ngắn hơn sách và được xuất bản thường xuyên, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng tuần. Chúng thường giới thiệu các bài báo, ảnh và quảng cáo liên quan đến một chủ đề hoặc chủ đề cụ thể, chẳng hạn như thời trang, giải trí hoặc chính trị.

Cả sách và tạp chí đều có thể được mua ở dạng vật lý hoặc truy cập điện tử thông qua nền tảng sách điện tử hoặc ứng dụng tạp chí kỹ thuật số. Bằng cách đọc sách và tạp chí, bạn có thể mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình về nhiều chủ đề khác nhau, đồng thời cập nhật các sự kiện và xu hướng hiện tại.